Těšíme se na spolupráci v roce 2015......

 

 

Historie společnosti VYKOV sahá až do roku 1990.

Společnost VYKOV a.s. byla založena na základě Smlouvy o vkladu podniku z prosince roku 2005, vkladatelem panem Zdeňkem Vymětalem st., podnikajícím jako fyzická osoba pod obchodním jménem Zdeněk Vymětal ? VYKOV. Takto založená - transformovaná společnost v plném rozsahu převzala a plynule navázala na úspěšnou 15letou podnikatelskou činnost firmy fyzické osoby ?Zdeněk Vymětal-VYKOV?. Založením akciové společnosti byla vytvořena také nová majetková struktura společnosti .

Po celou dobu své existence, ať již firmy fyzické osoby, či následně akciové společnosti je stěžejní podnikatelskou náplní společnosti prodej hutních materiálů s nabídkou doprovodných služeb, které jsou určeny širokému spektru zákazníků z řad obchodních, výrobních, stavebních společností či podnikatelů ale také soukromých subjektů ? občanů.

Významným mezníkem společnosti bylo odkoupení původně pronajatého skladového a obchodního areálu ve městě Prachatice. Vlastnictví tohoto rozsáhlého areálu tak umožnilo realizaci následných investičních záměrů jako byla výstavba nové administrativní budovy a skladových hal hutního materiálu.

Společnost VYKOV a.s. se sídlem Nad Ohradou 2630/1, Praha 3 v současné době provozuje skladový areál:

- Prachatice - Jedná se o modernizovaný areál určený především pro realizaci velkoobchodních zakázek. Celková krytá plocha cca 3000 m2, je tvořena ocelovou halou o celkové délce 120m. Hala je vybavena několika dálkově ovládanými mostovými jeřáby o nosnosti 7 tun. Ke skladování hutního materiálu jsou také využívány ocelové přístřešky s přehlednými stojany pro různé typy materiálu umožňujícími okamžitou manipulaci s materiálem a úpravou materiálu pro drobné zákazníky.

 

Kromě těchto skladových prostor, společnost úzce spolupracuje se společností VYKOV STEEL s.r.o., sídlící ve Středních Čechách nedaleko Kladna, která je tak schopna zabezpečit obsluhu zákazníků v regionu středních eventuelně západních Čech.

 

Od počátků se společnost snaží rozšiřovat nabízený sortiment hutních výrobků. Nyní sortiment společnosti zahrnuje veškerý konstrukční materiál třídy S235, S275 a S355.

Průměrná výše skladových zásob se pohybuje okolo 3 000 Tun. Mezi stěžejní dodavatele hutního materiálu se řadí výrobci ze zemí EU a z České republiky.

 

Mezi priority společnosti patří:

  •  Seriózní ? oboustranně spokojený obchodní vztah s odběrateli i dodavateli
  •  Individuální přístup a řešení požadavků zákazníků
  •  Kvalifikovaná, rychlá a přesná obsluha